VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto obchodné podmienky platia pre produkty z katalógu www.finskka.sk.

1. DODACIE PODMIENKY

Ceny uvedené sa rozumejú ceny Ex works firma FINSKKA, s.r.o., Trenčín. Ceny sú uvedené s DPH 20%

2. VLASTNÍCTVO TOVARU

Obchodný tovar, ktorý je predmetom obchodného vzťahu, zostáva majetkom spoločnosti FINSKKA,s.r.o. dovtedy, kým nie je za tento tovar zaplatená celá cena.

3. TERMÍN DODÁVKY

Zvyčajne 4 – 6 týždňov po obdržaní písomnej objednávky.

Každá chyba v dodávke musí byť bez omeškania hlásená. Škody a chyby pri preprave sa musia hlásiť okamžite pri dodaní prepravcovi tovaru.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

Platba predom, platba v hotovosti pri prebratí a odovzdaní tovaru.

Pri omeškaní s platbou bude odberateľ zaťažený úrokom z omeškania vo výške 0,05% z ceny dodávky za každý deň omeškania.

5. ROZVOJ VÝROBKOV

Výrobky dodávateľa podliehajú neustálemu rozvoju. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu materiálu, vzhľadu a konštrukcie oproti zobrazeným jednotkám.

6. DOPLNKY DO POTVRDENEJ OBJEDNÁVKY

Potvrdené objednávky slúžia ako základ pre plánovanie našej výroby. Je preto dôležité, v prípade že vznikne potreba doplniť nami potvrdenú objednávku, musí sa toto urobiť čo najskôr, najlepšie okamžite po obdržaní potvrdenia objednávky.

7. POPLATKY ZA ZRUŠENIE A ODKLAD OBJEDNÁVKY

Za zrušenie objednávky, alebo jej časti, ktoré sa vykonalo viac ako 48 hodín po obdržaní nášho potvrdenia objednávky, zákazník bude zaťažený storno poplatkom vo výške 20% hodnoty zrušeného tovaru.

Nie je možné zrušiť objednávku neštandardného tovaru ( napr. sauny na mieru, vstavané sauny do vyčlenenej miestnosti ), t.j. tovaru, ktorý nie je štandardne uvedený v katalógu a cenníku.

Za odloženie termínu dodávky potvrdenej objednávky bude zákazník zaťažený za každých 7 dní odloženia poplatkom vo výške 10% hodnoty tovaru s odloženým termínom dodávky.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou kontraktu a platia, dokiaľ nie je písomnou formou dohodnuté inak

MONTÁŽ SÁUN

Naša spoločnosť zabezpečuje montáž sáun FINSKKA na požiadanie.
V prípade nákupu sauny FINSKKA aj s montážou, uzatvoríme so zákazníkom zmluvu o vykonaní diela na výrobu, montáž a uvedenie sauny do prevádzky.

Podmienkou vykonania montáže je dobrá pripravenosť objektu, ktorá zahŕňa:

  • vodorovnú podlahu s dokončenou povrchovou úpravou v mieste montáže sauny, najlepšie keramická dlažba,
  • pripravenú elektrickú inštaláciu pre saunovú piecku, t.j. privedený samostatne v rozvádzači istený elektrický silikónový kábel do miesta podľa predchádzajúcej dohody. Registrační sídlo Veľkosť kábla, typ a parametre ističa v rozvádzači sa tiež dohodnú vopred,
  • pripravená elektrická inštalácia pre svetlo v saune, t.j. privedené vodiče svetelného obvodu objektu do miesta podľa určenia,
  • zabezpečené stále vnútorné podmienky v objekte, najlepšie dokončené stavebné úpravy v mieste umiestnenia sauny.

V Trenčíne,1.2.2015

Výpočet návratnosti

 

Skúsme spolu počítať:

Spolu s partnerkou/partnerom sa chcem pravidelne saunovať, pravidelne raz týždenne.

Najbližšia sauna je od domu 10 km, vstupne pre jednu osobu na dobu saunovania (t.j.cca 2-2,5hod.) je €10,00. 

Občerstvenie minerálkou, džúsom, teplým nápojom nech je €2,50 na osobu.

Ročné výdavky po spočítaní sú :

50 x 10 x 2=€1000,00 pre vstupné,

50 x 20 x 0,13= €130,00 pre dopravu,

50 x 2,5 x 2= €250,00,

čiže celkom ročne €1.380,00.

Pri domácom saunovaní spotrebujete na jedno normálne saunovanie cca. 8kWh elektrickej energie x €0,20 = €1,60.

Pri 50 saunovaniach je to 50×1,6 = €80,00 ročne.

Ak klasická domáca sauna stoji cca €3.500,00, máte Vaše náklady vrátené za 2,7 roka.

To stojí za zamyslenie, to stojí za to venovať svojmu zdraviu, relaxu a prevencii pred zdravotnými problémami.

×
Košík je prázdny. Pridajte nejaký produkt!